Programlama Temelleri Notlar

 1. KODLAMAYA HAZIRLIK

Bilgisayarın Çalışma Mantığı

Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapanyaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilenelektronik bir makinedir. Bu işlemleri yaparken veriler girilir ve işlenir. Ayrıca,istenildiğinde yapılan işlemler depolanabilir ve çıkısı alınabilir.

Giriş: Kişi tarafından veya bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler,sayılar, harfler, sözcükler, ses sinyalleri ve komutlardır. Veriler giriş birimleri tarafından toplanır.

İşlem: Veriler insanların amaçları doğrultusunda, programın yetenekleri ölçüsündeişlem basamaklarından geçer.

Bellek: Verilerin depolandığı yerdir. Giriş yapılan ve işlenen veriler bellektedepolanır.

Çıkış: Bilgisayar tarafından işlem basamaklarından geçirilerek üretilen yazı, resim,tablo, müzik, grafik, görüntü, vb.nin ekrandan ya da yazıcı, hoparlör gibi degişikçıkışbirimlerinden alınmasıdır.

Bilgisayarın nasıl çalıştığını öğrenmek için onun bilgileri nasıl kullandığını anlamakgerekir. Harfler ve rakamlar bilgisayarda kodlar şeklinde ifade edildikten sonra kullanılır.Bilgisayarlarda kodlar elektrik olarak voltajın olup olmaması ile ifade edilir. Voltaj var,lamba yanıyorsa 1; voltaj yok, lamba yanmıyorsa 0 kodlarını alır. İki durumlu olan bukodlamaya “ikilik sistem” denir. Bilgisayara tuşlardan verilen her bilgi 1 ve 0 kodlarınaçevrilir. Her 0 ve 1, bit olarak; sekiz bitlik grup ise byte olarak tarif edilir. Bilgisayar,işlemlerini ikilik sayı sistemi ile yapar. İşlemler çok sade ve basit olmakla beraber çokhızlıdır.

Bilgisayarlar sadece sayıları saymakla Boolean matematiği denilen mantık kaidelerEVET, HAYIR, VE, VEYA, DEĞİL gibi kararlar alabilir.

Program nedir?

Bilgisayarın bir işlevi yapması için yazılmış olan kodlar topluluğudur.

            Örnek : Office de yazılmış ortalama alma programı, Toplu isim değiştirme programı

            YAZILIM

Bilgisayarın donanım elemanlarının belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne yazılım denir.İşletim sistemi, web tarayıcısı, virüs programı, word, excel birer yazılımdır.

            Not : Excel programı bir yazılım iken excelde yazılan kodlarla küçük programlar oluşturulabilir.

YAZILIM ÇEŞİTLERİ

 1. a) Sistem Yazılımları : Bilgisayarı yöneten, denetleyen, kontrol eden yazılımlardır. Örnek:Linux, Pardus, Windows.
 2. b)     Uygulama Yazılımları : Belirli bir alana ve uygulamaya ilişkin olarak kullanıcılar için geliştirilmiş yazılımlardır. Örnek: Word, Excel, Virüs programı.

Programlama Dilleri

Program yazmada kullanılan belirli kuralları ve komutları olan dillere programlama dilleri denir. Komutlar bir araya gelerek programı oluştururlar. Birçok programlama dilleri vardır. Her dilin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır.

Programlama dilleri seviyelerine göre 5 gruba ayrılır:

 1. Makine dili: En aşağı seviyeli programlama dilidir.0 ve 1’lerden oluşur.
 2. DüşükSeviyeli Diller: Assembler

 1. Orta Seviyeli Diller: C, C#, C++ gibi dillerdir. İnsanların algılamalarına daha yakın ve alt seviye dillere oranla daha anlaşılır dillerdir.
 2. Yüksek Seviyeli Diller : Diğer programlama dillerine kıyasla daha kolay öğrenildiği ve uygulandığı için yeni başlayanlara en uygun diller üst seviye programlama dilleridir. Access, Foxpro, Visual Basic, Oracle, Pascal

Not : Yüksek seviyeli programlama dillerinde yazılan programın çalışabilmesi için makine diline çevrilmesi gerekir. Çünkü kullandığımız bilgisayarların anlayabildiği tek dil makine dilidir.,

Makine Dili : Bilgisayarlar ise sadece 0 ve 1’lerden anlayabilir.0 ve 1’lerden oluşan bu dile makine dili denir. İşlemcinin verilen komutlar doğrultusunda çalıştırılmasını sağlayan ve işlemci mimarisine göre değişen en alt seviyedeki programlama dilidir. Bu dil sadece 0 ve 1’lerden meydana gelmektedir. Bu nedenle makine dilinin anlaşılması çok güçtür. Sonuç olarak bilgisayar programı hangi dilde yazılırsa yazılsın makine diline çevrilmesi gerekir.

Derleyici : Bir programlama dilinde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile çeviren yazılımlara derleyici denir. Genel olarak makine diline çevirmek için kullanılır.

Sayı Sistemleri

 1. İkilik Sayı Sistemi: 0, 1 arası değerleri alır. Örnek: (01001)2,(11101)2,(011111)2
 2. Sekizlik Sayı Sistemi:(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)arası değerleri alır.Örnek:(563)8,(716)8
 3. Onluk Sayı Sistemleri:(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)arası değerleri alır. Örnek: (768)10,(9876)10,(4321)10,(342)10
 4. Onaltılık Sayı Sistemleri:(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)arası değerleri alır.Örnek:(A3F4)16(23AD)16

Sayı Sistemleri Arasında Dönüşümler

İkilik sayı sisteminden Onluk sayı sistemine dönüşüm (2=>10)

(010011)2 ikilik sayı sistemini onluk sayı sistemine çevirelim.

(010011)2=(?)10=1.20+1.21+0.22+0.23+1.24+0.25=1+2+0+0+16+0=(19)10

(10111)onluk sayı sistemine çevirelim.

(10111)2=1.20+1.21+1.22+0.23+1.24=1+2+4+0+16=(23)10

Onluk sayı sisteminden İkilik sayı sistemine dönüşüm (10=>2)

(33)10 onluk sayı sistemini ikilik sayı sistemine çevirelim.

,

İkilik sayı sisteminden Sekizlik sayı sistemine dönüşüm (2=>8)

            (11001111011101)2 sayısını sekizli ayı sistemine dönüştürelim. Üçerli kümelere ayırma ve eksik bitleri tamamlama sonucunda,

011   001   111   011   101

3         1         7      3       5

Her bir kümenin temsil ettiği sekizli sayı yazılırsa (11001111011101)2 = (31735)8 eşitliği elde edilir.

Sekizlik sayı sisteminden İkilik sayı sistemine dönüşüm (8=>2)

(567)8 sayısını ikilik sisteme çevirelim.

2’li sistemden 16’lı sisteme dönüştürme

(11001111011101)2 sayısını onaltılı sayı sistemine dönüştürelim. Dörderli kümelere

ayırma ve eksik bitleri tamamlama sonucunda,

0011 0011 1101 1101

3            3      D    D

Her bir kümenin temsil ettiği onaltılı sayı yazılırsa

(11001111011101)2 = (33DD)16 eşitliği elde edilir.

 

Algoritma ve Akış Şemaları (Akış Diyagramları)

Program Yazım Süreci

 • Problemin farkına varmak
 • Problemi analiz etmek
 • Çözüm yollarını düşünmek
 • En iyi çözüm yolunu bularak algoritma oluşturmak
 • Programı uygun dille kodlamak
 • Test aşaması
 • Programın dağıtılması

Bilgisayarda bir işlem yada işlemlerin oluşturulması için belirlenmiş adımlar dizisine Algoritma denir.

Algoritmanın simge ya da sembollerle ifade edilmesine “akış şeması” denir.

Matematiksel Operatörler

+

Toplama

A=B+3 , A=4+6, A=A+B, A=A+1

Çıkarma

A=B-3, A=4-6, A=A-B, A=A-1

*

Çarpma

A=B*3, A=4*6, A=A*B

/

Bölme

A=B/4, A=22/2, A=B/A

Karşılaştırma Operatörleri

=

Eşit

Eğer A=3 ise, ……….

Küçük

Eğer A<3 ise, ……….

Büyük

Eğer A>3 ise, ……….

<=

Eşit veya Küçük

Eğer A=3 ise, ……….

>=

Eşit veya Büyük

Eğer A=3 ise, ……….

<> 

Eşit Değil

Eğer A=3 ise, ……….

Mantıksal Operatörler

VE

İki Koşuluda Sağlama

Eğer A=3 VE B=12 İse

VEYA

Herhangi bir Koşulu Sağlama

Eğer A=3 VEYA B=12 İse

DEĞİL

Tek Koşulun Tersi

Eğer DEĞİL A=3 İse

Aritmetiksel işlemlerde işlem önceliği

 • İlk olarak parantez içerisindeki işlemler gerçekleştirilir.
 • Ardından çarpma ve bölme işlemleri gerçekleştirilir.
 • En son toplama çıkartma işlemleri gerçekleştirilir.

Örnek : a=4, b=6, c=8, d=10 ise

              c * d / (a * d) + b + c * d / a = ?

              c * d / a * d + b + c * d / a = ?

              c * d / a * d + (b + c) * d / a = ?

Örnek : Girilen iki sayının ortalamasını hesaplayan programın akış şemasını çiziniz?

Örnek : Klavyeden girilen 3 sayıyı toplayan ve ortalamasını alarak sonuçları ekrana yazdıran programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir